30.8.15

Model pro začátek interpretace horoskopu (I)

Dělat horoskop a pracovat s někým na jeho vlastním horoskopu je poněkud rozdíl. Práce na horoskopu se značně zjednoduší, pokud se jedinec rozhodne astrologii i studovat. Nejdříve jsem měla v úmyslu popisovat první pohled na horoskop, jenomže ten je odlišný u člověka na astrologii zvyklého, dokonce u každého astrologa budou trochu rozdílná kritéria, mám zkušenost, že každý horoskop mně na první pohled zaujme něčím jiným.
Nejsem si jistá, nakolik jde udělat obecně platný manuál, přeci jen každý z nás je nastaven trochu jinak, tak ten můj, který se pokusím "tvořit" je určen jedinci majícímu zkušenost s archetypy, jejich aplikaci, jen jaksi mu při pohledu na nativ nedocházejí souvislosti. 
Při psaní textu vycházím ze skutečnosti, že se mnou konzultující jedinec nemá problém nějak si hezky mytologicky vysvětlit jednotlivosti, ale souvislosti, dání to do souvislosti, v tom problém je. Jednotlivosti lze se naučit studiem literatury, čtením o archetypech, magickou praxi s nimi či entitami, které představují. Již jen tomu, kdo pracuje s tarotem jsou symboly astrologické známy (resp. měly by být).      


Pohled na nativ připomíná strukturu čar v jednom kole, kde se vyskytují znaky různých astronomických těles a bodů. Lze si vybrat z více systémů domů, u planet vyjít jen z klasických nebo je obohatit i o ty nalezeny v poslední době, zadat do systému různé planetky, asteroidy, stálice, body... Záleží, jak je kdo zvyklý, co pro zkoumání astrologické potřebuje. Nechci vnutit svůj systém někomu dalšímu, spíše jej inspirovat k tomu, by si vytvořil svůj.
Ač se chce člověk věnovat zejména svému nativu, tranzitům, progresím..., naučit se něco znamená i umět si něco srovnat, vidět toho více, než jenom svůj horoskop. Lze využít nativy lidí, které jsou nám oběma známí, a nevadí jím to, vytypovat nějaké osobnosti ze společenského života, prostě zpočátku orientace na to, co známe oba, později si již lze rozšířit obzor o osoby, které já vůbec znát nemusím.    Jen pohled do nativu jiného nesmí vést k vypichování rádoby chyb a dokazování si, jak nikdo na mně nemá. Takovýto přístup je neetický, nikomu nepomůže, nakonec i ze strany astrologa jde jen a jen o projekci nabubřelého ega.

Přijde mi jako dobrá metoda, svůj vlastní nativ si postupně nakreslit. Člověk tam postupně uvidí, co poznal a bude si nabalovat. Jako první budou znamení. Jen málo lidí si uvědomuje, že jejich znamení není jenom sluneční, však v mnohém více ze znamení ascendentu se odráží :) Každý z nás má v horoskopu všechna znamení zastoupena a ostatní záleží na energii planet, která potenciál z nich klade do hmoty, jakož i vztahy mezi nimi.
Metoda drilu již není progresivní, tak tedy ke znamením přidáme osy As.-Ds. a IC-MC, aby některé se dostaly lépe do paměti a byl důvod je více studovat. Pro začátek je systém domů příliš, postačí tedy si uvědomit lokálně význam prostoru, který právě díky kříži os vznikne. Systém Goesse v tomto považuji za dobrý a v podrobnostech na něj odkazuji. Jen stručně uvedu:

  1. As.-Ds dělí horoskop na stranu denní (nahoře) a noční (dole), napoví, jak se  kdo z nás cítí v oblasti,  vědomého,  a jak naopak v oblasti noční, tedy toho nevědomého.
  2. MC-IC je zase zřejmé, zda člověk je více ve svém světě se sebou (strana Já u ascendentu) a nakolik potřebuje reakce okolí pro svůj život (strana Ty u descendentu). Jsou lidé, kteří neumí být ani chvíli sami... Někdo je jak ryba ve vodě v neznámém prostředí nezatížen jinými vazbami, jiný zase potřebuje vždy někoho za sebou mít.

Jistě, dá se odpovědět i na otázky, jak se s tou kterou rovinou bytí dostat do rovnováhy, tedy využít potenciál svého horoskopu. Někde jsou predispozice zjevné, jinde zase je potřeba se k probuzení potenciálu propracovat. Dosti záleží na rozložení planet a vztazích mezi nimi. Často se dívám na to, zda je planeta položena v oblasti, která její povaze náleží, anebo naopak, je zatažena někam, kde jí nemusí být dobře...někdy to zatahování není jen přímo v její pozici, ale dochází k tomu i skrze aspekty. Ale to jsem zašla již někam mnohem dál.

On rozbor každého z nastíněných hrotů je poměrně komplikovanou záležitosti, při níž člověk musí brát v úvahu jaksi vše, co považuje v horoskopu za důležité a má to nastavené. A já potřebuji ukázat souvislosti pokud možno bez přehlcení informacemi. Jinak hrozí, že sice zamachruji, jak je ta astrologie komplikovaná, ale neobjasním ničeho.
Vypomohu si tedy schématem Jungiánským (kdo dělá chaosmagii, nebude mít problém sjet si astrologii dle čehokoli jiného, co jemu je známo, třeba někdo disponuje jednodušším řešením). Protože budu pracovat s pojmy jako emocionalita, intuice, cítění a myšlení, nepovažuji za vhodné toto vázat pouze na jeden bod, ale spíše na zónu kolem něj.
Takže budu přiřazovat k pojmům zóny takto:

  1. Emocionalita - prostor kolem Asc. (pochopitelně z bou stran, bez ohledu na domy, ale těmi bohudík prozatím "můj" jedince příliš zatížen není), jde o stranu Já - vnímání skrze sebe sama, a bude tam něco dne a něco noci.
  2. Vnímání intuice - prostor kolem IC, tedy jde nejenom o vlastní vnímání, ale i o vnímání reflexe z okolí, jasně noční strana, dosti toho je nepojmenovatelného, ale kdo má zkušenost s magií, bude se v tomto prostoru cítit jako doma. 
  3. Cítění - prostor kolem Dsc., jsme na straně Ty, tedy to co se k nám odráží z okolí nebo, co si tam projektujeme, pozor na tuto stranu máme často tendence ukládat své subjektivní hodnocení a přístup..., často i vlastní negaci klademe do subjektu jiného, zde stín umí se vyřádit.
  4. Myšlení - prostor kolem MC, konfrontace mezi Já a Ty, subjektivním a objektivním.
Jistě, ono se nám to trochu při velké hře planet bude tak trochu přeskupovat a ovlivňovat i v rámci dalšího prostoru. Neumím garantovat, že tento model platí skutečně pro všechny horoskopy, na to je příliš mnoho horoskopů, ale představuje něco, od čeho se dá na začátek odrazit. Nakonec ze své vlastní praxe proti tomuto modelu nemohu namítat ničeho.

Posledním krokem v této první fázi bude zakreslení přesné pozice Slunce, Luny, Merkura, Venuše a Marta do vlastního horoskopu. Pro zvyknutí si na fungování astrologie zpočátku těchto prvních 5 hráčů postačí, však máme ještě i ony základní 4 body horoskopu. Jestlipak se nám některá z planet vyskytuje v jejich okolí...na jaké je vůbec straně a potenciál jakého znamení roztáčí?  

 Shrnutí konkrétních kroků

  1. Nákres znamení do nativu
  2. Vytýčení bodů As, Ds, IC, MC (přesné) a spojení os Asc. - Dsc. a IC - MC, uvědomění si, v jakých znameních se tyto body nacházejí, jak rozdělují horoskop a která znamení do které strany horoskopu zasahují.
  3. Stanovení zón, zde je potřeba pamatovat, že půjde o stanovení přibližné, hypotetické, snad ani nezakreslovat. Budou jednotlivé zóny jen v jednom znamení? Je potřeba pamatovat na to, že bude i prostor, kde se nám budou zóny prolínat. Možné řešení lze i promeditovat.
  4. Zakreslení Slunce, Luny, Merkura, Venuše a Marsu, uvědomění si znamení a pozice z pohledu zón.   

29.8.15

NIKOMU III


touha ta nikdy neotupí
spalovat ambice bude dál
a vše ve světle jejím
bude jen ševelením
na stránce nepopsané
zůstane stínem pověky
jaké bylo by to kdyby...
*
   

28.8.15

odvrácená tvář


Sny o oživování zavrženého,
Pochované z hrobu dýchá,
Šepot krve do noci prosakuje
V háv temného oděn...

16.8.15

BEYOND
(my text translanted by Azalea So Sweet, so a lot thanks Az!)


We are confronted with ourselves in the Silence.
We get rid of the sediment of Grievance and Disappointment...
We won't run away anymore...
Otherwise Time will dominate our bodies completely.
Freed from chains we will go there, wherever the powerful rule.
Don't be afraid of anything and nothing will be Feared.
We are on a Road leading beyond everything that is familiar...
Take flight on Dragon's wings... Look at yourself behind the Curtain
and become you, yourself, also for me.
Though it's only a moment of Earthly time.
We will find each other there.


7.8.15

Manipulace skrze magii...velice hloupé konání


Magie dá zanedlouho pocítit každému praktikujícímu adeptovi, že skutečně funguje, že skutečně se věci umí ukládat a skutečně může svojí vůli ovlivnit mnohé. Kdo praktikuje ví, že štěstí začátečníka bývá posléze lemováno neúspěchem, neb lidská bytost je nastavena tak, že úspěchu dlouze uvěřit neumí a začne spekulovat... Náš stín vyvolán úspěchem se začíná více manifestovat. Proces normální, běžný, každý z nás, kdo chce postoupit dál, je vždy s vlastním stínem konfrontován a nezbývá, než svést své velice těžké boje. Zkušený praktik, již nástup stínu pozná a umí se s tím vyrovnat. Dokud chodíme po zemi a nejsme éteričtí, vždy zde bude ono "pokušení", jak říkají teologové, jen jej nevyvolává pán pekel osobně, jak se tito dobří mužové v děsu - nepoznaje sami sebe - domnívali, nýbrž aktivuje se, velice zjednodušeně řečeno, naše horší já.

Mé články snad ani nemůže unést naivní osoba, která by si řekla: toto se mi stát nemůže. Nicméně čtenář může patřit do kategorie, toto znám a mám to již za sebou, jsem někde výše. Pokud nejde o někoho mající hodně éterické skupenství, tak nezbývá, než se smířit s tím, že nikdy není docela dokonáno, jen náš stín je kultivovanější a jeho výpady jsou více sofistikovanější. Proces, kterým si prochází každý z nás sám... i při závanu sebelítosti, je potřeba si uvědomit, že to jen stín se ozval...

Ona magie svádí k tomu myslet si, kterak člověk ovládne vše kolem sebe. V životě je dosti věcí, co mohly by být jiné, jít člověku na ruku. Pod projekci stínu se často zapomene na skutečnost: kdo chce změnit svět, musí změnit především sebe. Stínem ovládnutý si hloupě představuje, jak neovládne svět manipulací. Troufale se pasuje na toho, kdo zasahuje do života jiných, jen aby dosáhl, co si jeho stín umane... Jistěže, jeho motivy nemusí vždy působit jako panovačné. Často jde o dobré úmysly, kdy chce někomu pomoci. Jsou i takoví, co založí si buiseness na produkci kouzel k očarování tu milence, tu obchodního partnera, tu člena rodiny, když se nechová příliš vhodně, vybírá si podivného partnera...
nesmírně těžký je život takového hlupáka, který jen pořád sleduje, jak se kde jeho záměry vyvíjejí, nezbytně musí mít vše pod kontrolou. Stalking všeho kolem sebe v obavě o zdar operace a místo práce na sobě jen hlídá a lepí díry dalšími a dalšími manipulacemi. Radost z každého drobného úspěchu je vyvážená věčnou obavou a smířením se s různými prohrami, neb osud se jen tak manipulovat nedá. Ovšem, na takových lidech se dá vydělávat nabídkou různých služeb. Je jich většina a dosti z nich si nenechá své záměry rozmluvit. Ale i to je volba podnikavce, který rozhodne se věnovat svůj čas hlupákům.

Magie umožňuje seberealizaci různými způsoby. Nenarazila jsem na takový, kde by stín nevylezl a nepokusil se ovládnout činy. Obvykle navádí ke zdánlivě rychlejší a pohodlnější cestě, která umožní mu lepší a lepší podmínky pro jeho vládu. Jak lákavě zní možnost vládnout svému světu, umět ovlivnit osudy jiných lidí... Důvody k tomuto vedoucí nemají váhy, dosti z nich je maskováno dobrým úmyslem. Kdo chce, vydrží v tomto stavu po celý život. Není až tak těžké držet se urputně hlouposti. Odolat svodu manipulace, když člověk může, je nesmírně těžké a ještě těžší je snahu o ovlivňování překonat. Svým způsobem jde o závislost.

2.8.15

Všude a NikdeVrátila jsem se na břeh moře, toho druhého. Zde učila se posvátným textům a zkoušela provádět si rituály přímo ve vodě, pod nohami hlubina. Něco jiného, než-li na souši. Bylo potřeba vytvořit energickou platformu, na níž bych se "postavila", a další, která udržela energie kolem hmotného těla. První dny šlo zejména o zorientování se, až u dalších se dalo mluvit o využití specifického prostředí. 
Chtěla jsem vyjít do opuštěného města založeného dřívější civilizací ještě 10 tisíc let před naším historickým věkem. Poznat, jaké je to kráčet zbytky obchodní stezky, vnímat dech kamenů a vyslechnout vyprávění ruin. Být tam, na místě, odkud lidé postupně ze staré pevnosti začali osídlovat území. Poznat horu vypadající ve chvějícím se vzduchu s rozžhaveným letním Sluncem tak nedostupně...  

Již přes rok mám snahu nalézt způsob, jak umět fungovat s neznámým cizincem, čarodějem tvrdícím, že ta země a moře jsou svým způsobem i jeho. V modrých odlescích svého moře dal mi dar porozumět jazyku lidí tam a umění s nimi promluvit o tématech sofistikovaných. Velice působivě praktické. Pravda, i po roce zůstal pořád více neznámým cizincem, než-li blízkou bytostí. Vytrvale bránící se již jen jakémukoli náznaku blízkosti, až jsem se rozhodla jej odinstalovat jako nepoužívanou aplikaci zabírající místo v paměti.
A v tom objevil se. V pokoře, kterou jsem u něj doposud nepoznala vrhající na mně zlatavé odlesky Slunce.
"Chceš na hradby jít? Starou stezku pro sebe oživit? Zítra, však trpělivost měj."
Jakoby v té sluneční zemi v obraz čaroděje převládl, můj šaman stal se jím...
a já uvědomila si, že neznámy cizinec je jenom další pohled na něj...z úhlu, jež nedaří se mi zaujmout, bych pohlédla přímo. Neznámo pro mně zachytitelné ve formě zkreslujícího odrazu.  

Zítra dostavilo se v šíleném větru, sílícím natolik, až vydával zvuky krupobití. Nad ránem o hodině vlčí pozorovala jsem Lunu a nevěřila, že bude možné někam vyjít. 
"Dnes na hradbách na mně si vzpomeneš." řekl mi čaroděj hlasem nesoucím stopy neznáma. Připomínal mi bolest a šrám na duši... hlas, který již slyšela jsem... nedůvěra k hlasu klam připomínajícímu... Přesto o pár hodin stála jsem v horách na staré cestě pod hradbami. Nešla jsem sama, přidružil se společník, který žasl stejně jako já a nechal si vyprávět o duchu časů prastarých. Na místě, kde tolik lidí před námi pobývalo. 
Doteky hradeb přímo u srdce mísily se s porostem a starým nahnilým stožárem povážlivě se kymácejícím ve větru. Ač můj druh na cestě humorem černé myšlenky zažehnával, věděla jsem, že čaroděj by nedopustil dotek elektrického drátu na mně či na člověku se mnou jdoucím. 
Závan ze studny rozbitého chrámu ... mé myšlenky toulaly se v dobách před ním, kdy Ilyrové zde stavěli první pevnost. Viděli stejné hory i moře. Jen dráty netáhly se nad zemí. 

Můj šaman je bytostí ze světa Všude a Nikde zároveň. Ze světa, kam každý z nás sobě otvírá bránu. Ne vždy to víme, ne vždy máme odvahu otevřít náruč a přivítat neznámo. Však volba náleží každému z nás. Jak nádherné je spatřit samého sebe, mít vize vlastního budoucího Já. K tomu dovedl mně, ukázal mi, jak sama sobě si pomoci, zaktivovat potenciál... 
Teď znala jsem nejděsivější pravdu o neznámém cizinci - čaroději. Mé úsilí dostat se na správné místo a vidět jej, vedlo k objevu geometrie vymykající se euklidovým větám. Problém s čarodějem je opačný. Vázanost místem, časem a kdo ho ví čím ještě. 
Všude a Nikde dosáhne kamkoli, nezná hranic, otvírá brány do nekonečna, vytrhává se z pout časů. Možná bytosti si blízké potřebují mít mezi sebou i úhly, v nichž si již tolik blízké nejsou. Pocit tajemné intimity, by uměly se navzájem navzdory důvěrnosti překvapovat. Místo, z něhož vzniká pnutí, jednou více ano a napodalší více ne, ani-ani zároveň... 
Neznámý cizinec tak představuje nejvíce trpkou zkušenost, neuralgický bod a atraktor posouvající náš vztah do roviny velice mystické. Snad není mým osudem podívat se přímo na čaroděje zosobňujícího všechny kvality neznáma, ale vím, že šaman pro mně udělá cokoli, vždy, až nastane ten správný čas...