27.1.16

Pokračování v modelu interpretace horoskopu (II)

předchozí


Bez dalšího navážu na svůj srpnový (bohové, to bylo tak dávno) příspěvek s předpokladem, že čtenář má jako pomůcku vyrobeno své "kolo" na papíře A3 a případně využil i nějakou tu výtvarnou zdatnost. Lze si pohrát s barvami pro každé znamení, planetu. Osobně dávám přednost technice z vnější strany kola označit domy, ve vnitřním znamení, případně planety a ponechat prostor na další útvary, body (mnohými astrology nazývané jako smetí), které budou později studujícího zajímat. 

Jen stručně nastíním, že čtenář na svém vlastním a jiných horoskopech si zažil osy Asc. - Desc, IC - MC, postavil své Slunce, Lunu, Merkur, Venuši a Marta. 


Astrologické domy

Mi se osvědčilo pokračovat v základním významů domů. Ale je potřeba si uvědomit, že na rozdíl od postavení znamení a astrologických útvarů, je pozice domů značně nejistá. Záleží na vhodném pohledu. Osobně upřednostňuji systém domů podle Placida, který se mi dostal do oka a sedí mi i výsledky na něj. Uvědomuji si, že ke stejnému závěru zřejmě dospějí i astrologové užívající jiný systém domů. Možná podstatný je ten systém, který oslovuje intuici a na který si intuice uvykla. Myslím, že není od věcí začít jedním systémem a postupně vyzkoušet i jiný. Podstatné je uvědomit si, že domy jako takové se vztahují k zemské sféře, prostě jak co vypadá v různých oblastech na Zemi. Některé směry berou domy jako 30 stupňové, jiné systémy umožňují rozpětí domu od 15 do 60 stupňů. 
 Nakonec jsou i astrologické školy, které domy neuznávají, či se od nich oprošťují.  V podstatě si lze vystačit se 4 základními body nastíněnými v předchozím příspěvku.

Před každým, kdo se pustil do astrologie stojí úkol udělat si jasno v různých systémech domů a vybrat si některý z nich, neb jinak tuto rovinu uchopit nelze. Právě domy představují oblasti, které charakterizují, kde se co odehrává. Ač příspěvek vypadá jednoduše, je potřeba, nastudovat si spoustu informací. Bylo by chybou rozhodnout se je nepoužívat, aniž by se s nimi člověk seznámil a ověřil si jejich funkčnost při interpretaci horoskopu, později, až toto zvládne, bude se umět rozhodnout, že klidně bez domů :)

Další kapitolu představuje význam jednotlivých domů. Zde se nelze obejít bez studia další literatury. Dovolím si zde nastínit trochu jiný pohled na význam jednotlivých domů, ač nedá se říci, že by tomu klasickému odporoval. Jen jiná slova trochu z jiného úhlu pohledu. Pro obecný pohled postačí. Jinak doporučuji postupně nastudovat si významy domu i z astrologické literatury. Třeba pro začátek začít těmi, kde se objevují osobní planety. Není lepšího provázání si teorie s praxí, než-li osobní zkušenost. Jak se budou přidávat různé horoskopy, přibudou postupně i další domy.

I. Uvědomění si sebe samotného, vlastního Bytí.¨

II. Pole působnosti, možnosti realizace.

III. Rozlišování mezi subjektivním a objektivním.

IV. Základy, na kterých člověk staví.

V. Emocionální zkušenost a kreativita.

VI. Nutnost další a další adaptace ve vazbě na každodenní podmínky.

VII. Bytí ve vztazích, styk s jinými osobami, partnerství.

VIII. Schopnost sebeproměny.

IX. Filosofie, mystika.

X. Realizace, konfrontace s úspěchem i nezdarem.

XI. Tvoření již nejenom pro sebe, nabývá universální charakter.

XII. Umění spojení se s duší, poznání její nadčasovosti, mystická smrt.Vztahy mezi osobními planetami - aspekty (základní)

Je potřeba si uvědomit, že planety neexistují jenom v čisté podobě. Jsou jaksi často ovlivněny mezi sebou. Pro začátek postačí, když si studující uvědomí, alespoň ty nejzákladnější aspekty. Uvědomí, tj. začne si zvykat na jejich přítomnost v horoskopu, pro utvoření si konečného závěru prozatím nemá dostatek informací.
Jen varování, pokud čtenář nechce upadnout do osidel pověrčivosti, nebude si všímat vtipných hlášek (na které jistě někde narazí), kterak je ten či onen aspekt pozitivní či negativní.
Oplatí se nespoléhat pouze na astroprogram, ale i okem si toto zkontrolovat. 

Konjunkce, těm já říkám slitiny. Řekněme že nás bude zajímat vzdálenost (orbis) od 0 do 10 stupňů s tím, že si budeme říkat, že pouto od 8 stupňů již tak pevně slité nebude, ačkoli u velice rychlé Luny toto spojení je silné. Slitina planet obsahuje v sobě v podstatě dvě a více planet v jednom. Nejde jenom o vlastnosti jedné planety, ale o půjde o směs více planet. Co a jak jsou v této pozici schopny planety vytvořit, lze nalézt v astrologických knihách. Úkolem je slitinu pochopit. 
  

Opozice, aneb vzájemné pnutí. Jde o úhel 180 stupňů plus mínus orbis až 10 stupňů mezi osobními planetami, zase dá se říci, že pnutí s orbisem od 8 stupňů až tolik horké nebude. Planety stojí proti sobě a navzájem se hlídají. Ony mají mezi sebou konflikt a úkolem je najít bod středu, kdy jsou síly vyrovnané, jejich sjednocení. Vytěsnění jedné nebo druhé strany se projeví zase jinde, kde, to záleží na pozici ve znamení, domě a dalších planetách.


Kvadratura, nemilá tím, že připomíná existenci krizí. Jenomže bez krizí není pokroku a život je plácáním se beze smyslu. Jde o polohu mezi nimi v uhlu 90 stupňů, orbis až 7 stupňů, od 5 to není tolik konfliktní. Právě zde se ukáže, jak asi budou krize vypadat a také je zde obsaženo řešení, jak je zvládnout. Díky ním se osobnost vyvíjí a kultivuje. Nemá cenu vymýšlet, jak se krizi vyhnout, to možné není, ale jak jí využít pro svůj prospěch.

Trigon, aneb harmonie, která umí člověka ukolébat k věčnému spánku. V této pozici 120 stupňů, orbis 7 stupňů, zase od pátého zde není příliš dokonalá harmónie, představuje podporu vzájemnou. Jenomže jak říká Forrest  planety v trigonu "si mohou být také vzájemně užitečné jako dva notoričtí pijani dohadující se, zda dokoupí další bednu piv." Přátelské atmosféry je fajn využít, ale ona sama o sobě neposouvá. Je fajn nalézt v něm zklidnění se při časech příliš bouřlivých, ale nesmí představovat útěk.

  

Např. takovým typickým příkladem je Konjunkce Slunce a Luny považována za pohlcení individuality partnera. Za citově nezralé, jak se uvádí, lze toto nazvat v situaci, kdy si tyto sklony člověk odmítá sám sobě přiznat. Kdo je s tímto srozuměn, najde i v horoskopu řešení, jak vhodně tyto své sklony přesměrovat jinak. V psychologické rovině je výhodou takovéto konjunkce, že člověk nemá problém se spojením polarit.  
Naproti tomu opozice a kvadratura mezi těmito planetami vede až k přílišnému rozlišování a polarita v jeho životě hraje velkou roli. Jisté duševní nepohodlí nutí člověk nějak se s těmito aspekty vyrovnat.
Trigon těchto planet vzbuzuje v člověku pocit, že vše zvládne a vše může vedle sebe klidně existovat. Mívá často tendence působit na více frontách a myslet si, že to vše vedle sebe hravě zvládne bez obětí, nevnímá potřebu stanovení jakýchkoli priorit.    

Shrnutí

1. Seznámení se se systémem domů a vybrat si jeden z nich a zakreslit do kola na papíře. Kdo si není jistý, klidně ať použije nejrozšířenější Placidus a třeba časem, až získá zkušenosti zkoriguje. 
2. Seznámit se oblastmi, které jednotlivé domy představují, alespoň obecně, později se vrátíme k podrobnějšímu.
3. Uvědomit si základní aspekty, všímat si je v různých horoskopech, do vlastního zakreslit. Naučit se je vidět. Přílišná interpretace nemá smysl, spíše se jen tak porůznu podívat, není potřeba v této fázi ještě kombinovat či interpretovat. Máme jenom osobní planety.   

     

26.1.16

O nelpěníJednou z velkých překážek jakéhokoli rozvoje je fixní idea, že něco nutně musí existovat, probíhat, či se nějak vyvíjet dle představy, kterou jsme si sami vytvořili. Ona představa je pro nás natolik lákavá, že v konečném stádiu je překážkou k naplnění našeho vlastního snu. 
Pokud má okultismus k něčemu vést, tak právě k rozbourání vazeb, jež poutají jedince k jeho vlastní představě. Ohledně duchovní stránky nelpění odkazuji na texty mystické, já se pokusím toto pobrat poněkud praktičtěji.Zdá se, že vstupem za bránu se člověk učí umění chůze po velice křehké skořápce. Skutečně nemám za zlé církevním otcům jejich varování před magií, ani těm, kdo se dostali k okultismu, někam vyrazili a zděšeně utekli, neb věci, které se jím začaly dít, představovaly manifestaci jejich největších hrůz. Jestli je na okultismu něco démonického, je to právě ono, kdy se člověk kombinací podivných okolností navázaných na jeho vlastní ambice dostává do atypické situace. S napětím inkasuje úspěch jen proto, aby později se vše rozplynulo jako kouř a ve výsledku mu zůstaly jenom prázdné ruce. Problém zde představuje věrohodnost. Také osobní past je ušitá každému přesně na míru. Možná proto nestrannému pozorovateli je zatěžko uvěřit, že na takovou věc mohl někdo naletět...nu, však se i nestranný pozorovatel dočká onoho vlastního...

Chození po křehké skořápce spočívá v situaci, kdy člověk navzdory počáteční opatrnosti, posléze, jak vše jde hladce, události samy nabírají spád, si  vytvoří osobní a velice pevnou vazbu k něčemu, co se následně začne komplikovat. Nejdříve okolnosti pozvolna - nenápadně vsugerovávají nešťastníkovi, kterak má vše pod kontrolou, kterak hravě vše zvládne. Skořápka praská při sebemenším našlápnutí a pevná půda je nesmírně daleko, návrat již možný není. Najít trochu pevnější podklad v dané situaci je neskutečným uměním, racionalita člověka jen uvede v omyl. Nakolik se člověk propadne nebo to ustojí...to se pozná schopnost náběhu intuice a daní na ní. 

Domnívám se, že podobným situacím se vždy vyhnout nelze v životě... Jen v kombinaci s okultismem umí nabrat přímo ďábelský nádech, zničeho nic se vyhrotí v míru, o niž se člověku ani nezdálo. Panika a trudomyslnost jejich gradaci jen posílí, takže nezbývá, než zachovat klid. V takových chvílích, zachová-li si člověk zbytky zdravého rozumu a nějakého sebeovládání, jenom klid zabrání další gradaci již i tak dosti kulminujícího stavu. Onen klid je důsledkem schopnosti stáhnout se a koncentrovat se na vlastní hlubinu. Jak se to přihnalo, ono to má i tendence opadnout. Je fajn poučit se a pro příště nahodit klid mnohem dříve, tím si lze ušetřit mnohé dramatické zvraty. 

Přijde mi, že zaklínadla jako "nikdy", "toto se mi stát nemůže", "mám vše pod kontrolou", "jsem na té jediné správné cestě", "jen a jedině toto" ... a podobně velice úspěšně evokují výše popisovaný druh situace. Imunita vůči ním neexistuje, ale postupně si lze vybudovat nějakou tu odolnost a zvyk nechytat závratě při balancujícím podkladu. Na straně druhé rozumím odvážlivcům hodícím osudu rukavici v podobě sebevědomého postoje k čemukoli a přesvědčení, že nic na světě mu nezabrání v tom, aby.... (zde si čtenář doplní sám oblast života, která mu absolutně a jedinečně funguje). Jakmile zvládne chůzi po prasklé skořápce, nabude zkušenosti a posune se přímo kvantovým skokem. 

Věci mají tendenci se dít zajímavým způsobem. Ono probrání se a zjištění, že to, na čem se člověk snaží stát není pevná půda a propad hrozí při sebemenším pohnutí se, ale možná i při zachování nehybnosti vede k unáhleným závěrům rácia. Dá se ovšem na vzniklou šlamastiku podívat i z jiného úhlu, jako na příležitost objevit v sobě nové schopnosti...  
A lpění rozpadne se v prach...     

21.1.16

Astrologie a magie
"Mág by měl být též obeznámen alespoň s jedním divinačním systémem, například s tarotovými kartami, křišťálovou koulí, runami, kyvadlem či virgulí. ... Ať již využijete kterýkoliv symbolický systém nebo nástroj, jeho úloha spočívá výlučně v poskytování prostoru a prostředků pro rozvoj vašich vnitřních schopností. Žádný divinační systém by neměl obsahovat příliš mnoho náhodných prvků. Z tohoto důvodu nedoporučuji astrologii."
(P. Carroll, Liber Null)

Začínám svojí úvahu citaci poněkud kontroverznějšího výroku, alespoň z pohledu člověka praktikujícího astrologii. Pro lidi, jímž připadá astrologie příliš komplikovaná, nesrozumitelná nebo je jednoduše nebaví zkoumat kolo obsahující nějaké glyfy, body a čáry mezi nimi, je její poselství jednoznačné. Magie se bez astrologie obejde, navzdory tvrzením hermetické tradice.
Jakékoli karty, cokoli, co se hýbe, vrhá, lze koncentraci vlastní vůle ovlivnit. Pokud člověk skutečně chce, je schopen si vytáhnout i ze sady 78 či 80 karet přesně tu, kterou vytáhnout chce. Více mysticky laděný čtenář může hezky rozvinout teorii, kterak dopředu díky rozvinuté jasnozřivosti je schopen vědět, jakou kartu přesně vytáhne. Je jedno, z jakého úhlu se na podobné dobrodružství nahlíží, ono podstatné je, že je vytažena ona předvídaná karta, vrženy mince v přibližně předvídané kombinaci, či vytažen ten správný kámen. S kyvadlem jdou dělat věci! Může se hýbat různými způsoby, jen působením energie s kamennou rukou, lze dokonce viditelně skrze jeho roztočení manifestovat éterické fluidum. Předpokládám, že něco podobného lze provádět i s virgulí. ("Koulařům" se omlouvám, tento prostředek neužívám, ale taková křišťálová koule vystavená paprskům Slunce delší dobu, může posloužit jako efektivní zapalovač.)
A teď zkuste podobný kousek zopakovat nad obrazovkou či papírem s horoskopem. Naprosto nemožné. Úskalí astrologie spočívá v dezinterpretaci, v opomenutí něčeho podstatného. Ale to je možné i u ostatních divinačních prostředků.  S astrologií takto efektivních kousků jednoduše neumíte manifestovat.

Umím si představit, jak se čtenář astrolog pohrdlivě ušklíbne, kterak jde jenom o kejklířinu, neb nic jiného magie není. Ono ale vytažení či vržení přesně toho, co člověk předpokládá, či si stanoví, rozhýbaní kyvadla atypickým způsobem, aniž by si takovou situaci člověk předpřipravil menším podvodem, je přinejmenším manifestaci schopnosti práce s jemnými energiemi. Realita se chová dle vůle adepta. Pravda, musí tyto situace umět odlišit od divinace, tam je naopak nevhodné jakkoli předem dle vůle určovat výsledek. Je-li podobný kousek manifestaci jasnozřivosti, zřejmě nastal čas nevázat se na divinační prostředky, ale pokusit se přijmout poselství konkrétního sdělení přímo.
Popravdě, nevím o astrologovi, který by si uměl plně představit, jak bude vypadat nativ osoby, u které ještě ani nezná datum narození.

Jsou magické řády, kde adepti mají za povinnost zvládnout alespoň základy astrologie, a v nichž se astrologie spojená s magií pěstuje. Pro představu českého čtenáře o tom, jak může vypadat spojení astrologie, magie a alchymie, odkazuji na knihy Zoltána Szabó, které jsou přeloženy i do češtiny. Jen neumím posoudit, zda by mohly být přínosem pro astrologa nemajícího zálibu v magii. Vycházeje z pro mně poněkud rozpačitých reakcí astrologů na facebooku, doporučuji astrologovi, aby před zakoupením do knih pořádně nahlédl, jinak hrozí reálné nebezpečí, že nabude pocitu, kterak vrazil peníze do něčeho, co jemu se jeví jako nepochopitelné a tím i logicky nepoužitelné.

Především je vhodné zdůraznit, že ne každé praktikování planetární magie, je praktikováním astrologie. Pokud jde o charakteristiku živlů, archetypů, jsou podstatné jak pro magii, tak i pro astrologii. Jen každý z těchto oborů pracuje s nimi poněkud jinak. Zatímco magie je více o jejich přímém působení, astrologie se zaměřuje na jejich interpretaci a snaží se nalézt vhodný myšlenkový vzorec či model chování, který by jisté handicapy v horoskopu viditelné vyrovnal použitím z horoskopu vyplývajících silných stránek. Jenomže astrolog je zde v roli rádce a záleží jen a jen na jeho klientovi, nakolik na něj dá. Mnohdy zkušenost astrologovi napovídá, že některé aspekty horoskopu jsou pro člověka nezvládnutelné, neb většina lidí nemá v úmyslu cokoli na sobě měnit, očekávají, že změnu životní situace jím naježí veliký tajemný osud. Naproti tomu magik (tímto myslím jakoukoli osobu žijící magii a cíleně se magii zabývající a praktikující ji) ví, že musí změnit sebe, aby změnil podmínky, v nichž se vyskytuje. Jeho cílem je změna, transformace a k tomu těchto archetypů využívá, nechává je na sebe působit, jeho aktivita spočívá zejména v rituální činnosti a transformace pozvolna nastupuje sama. Ač se může tento přístup jevit jednoduchým, bez trpělivosti a citlivosti k jistým jemným stránkám probíhající transformace (neb věcí se dějí a on musí odhadnout míru mezi aktivitou a pasivitou) výsledku nedosáhne. Dobře zakořeněná nevhodná představa umí zhatit výsledek celé snahy.

Jinými slovy, zatímco astrolog pracuje s možnostmi, jak chytit koně, magik čeká, až kůň k němu dorazí sám, protože při vhodně nastavené magické práci, k tomu dojde. Zde jistě čtenáře praktikujícího magii napadne, proč tedy vůbec nějakou astrologii řešit. Netvrdím a nikdy jsem netvrdila, že astrologie je pro život nezbytně nutná. Myslím si, že pokud někdo má stabilizovaný střed osobnosti, má v sobě i jistý cit pro volbu správného okamžiku, kdy něco vykonat a kdy ne.  Nemusí vůbec znát objektivní stav. Astrologie je vhodná pro nás "zvědavé", kteří čas od času chtějí vědět, jak si věci stojí. A nejenom to, chtějí znát potenciál vlastního horoskopu, tedy možnosti, které přicházejí v úvahu. Být si vědom vlastních handicapů je velice vítané pro krizové situace, neb ony mají tendenci právě v nich se projevit. Bez krize je jakákoli bytost, situace odsouzena ke stagnaci. Znalosti z astrologie umožňují člověku praktikujícímu magii najít vhodný způsob aktuální magické práce a může její výsledky nějak sledovat i v toku času před sebou. Modifikovat a přizpůsobovat si magické operace na míru. Nakonec lze se pomocí rozboru horoskopu i vyhnout nebezpečí zakořenění nevhodných představ. Dá se najít velice účinná a vhodná cesta v souladu s vlastní vůli.

Pokud se magik rozhodne studovat astrologii, měl by si kromě magické literatury přečíst i něco od astrologů. Možná s jejich náhledem na archetypy nebude tak docela ztotožněn, jenomže astrologie není jen o práci s nimi, ale o jejich poskládání do obrazu živé osobnosti. Není-li magik členem řádu pěstujícího tradici astrologickou, jinak, než od astrologů se tohoto nenaučí. Lze se pochopitelně zaměřit na nějaký úsek horoskopu, na planety, které magika právě zajímají, jenomže bez jejich zasazení do kontextu horoskopu jako celku, nepůjde o příliš trvanlivý obraz.
Zatímco magie je o práci na vlastní osobnosti, nelze se při studiu astrologie vyhnout nahlížení do jiných horoskopů, než-li vlastního. Pro astrologii je podstatný i prvek jisté komparace a nějaký vzorek různých horoskopů. Tím neříkám, že je nutné toto pěstovat jako službu pro lidi.

Někdy je slyšet věta, na mně se astrologie nevztahuje. Tím chce magik říci, že je pro něj astrologie natolik nepodstatná, že se jejímu studiu nehodlá věnovat, což je naprosto v pořádku. Možná někdy někde četl něco o nějakém jevu ve vlastním horoskopu, a neznělo mu to příliš lichotivě nebo jen narazil na profanaci astrologie. V prvním případě, kdyby si dal do konceptu mnohem více jevů, mohl by být výsledek jiný, v tom druhém, ona profanace se nevyhnula ani magii. Astrologie nejsou jenom planety a znamení, ale  především vztahy mezi nimi, které  vytvářejí unikátní a neopakovatelné modifikace archetypů. Něco podobného se vyskytuje třeba i v egyptské mytologii. Kromě planet lze využít i planetky, stálice, arabské body... lze různě nastavovat model domů nebo je nebrat v úvahu.

Na astrologii mně fascinuje, jak je i na horoskopu velikého génia vidět, že jde o člověka z masa a kostí... Někomu tato připomínka může vadit, někoho zase naopak povzbudí, co člověk dokáže...    
 

     18.1.16

Co lze vědět...
Jsou lidé, kteří kladou důraz na to, zvědět, co kdo ví, a vynakládají čas a energii, aby zjistili, co nejvíce. Z této profánní snahy zvědavců lze se motivovat jejich  nasazením a úsilím... ze způsobů pozorování... 

Já zase chci  udělat si jasno, alespoň zevrubně, co vím já sama.  Ať již vezmeme jakýkoli model lidské duše, vždy jde o něco majícího vlastní strukturu zahrnující různě pojmenované části tvořící jeden celek s myšlením i fyzickou stránkou. Lze na tyto modely nahlížet jako na části celistvého sytému nebo více prostorově jako na části vyskytující se v různých sférách, či jako na osobnost, která byla, je a bude. Ve snech se dá potkávat své budoucí já, tedy sebe sama, jak budete se jevit za několik desítek let, jen si umět zapamatovat. 

Co víme o jiných částech své duše? Můžeme zmapovat své myšlenky, způsob uvažování, reakce na různé jevy, všímat si nejenom těch emočních, ale i tělesných projevů. Ovšem nevíme, co  z toho zdánlivě nedosažitelna proniklo do vědomí fyzického těla a umělo zde zakotvit. 

Je to podobné jako ve snu, vybavíme si něco, někdy více, někdy téměř nic, ... nic. Ono vybavování je zajímavý proces a nemusí nastat ihned po probuzení. Vybavování si snů lze postupně natrénovat, uvyknout jím. Jistě si půjde uvyknout i na spojení s něčím niterním více, než jenom myšlenkou, vnuknutím, intuicí... 

Jedná se ovšem o jiný druh vědění a nevystačí klasický pohled na pojem vědomost. Poněkud k ničemu je i pokus o vyčíslení, na kolik procent co vím, tedy vnímám vědomě, z jiných zákoutí vlastní duše. Podstatné je, že v rozhodném okamžiku, člověk přesně ví, zná pravdu, třeba se mu přehraje i film...ne fantasty, ale realita, která se jej týká, jen tam právě není fyzicky přítomen...    

Kdo zabývá se magií, najde k tomuto si cestu, neb právě průnik do hlubiny vlastní duše a umění nějak ukotvit něco z ní i ve fyzické rovině je cestou i cílem zároveň bez konce...
Napadá mně (a čtenář znající Crowleyho tarot, asi pozná, jak došla jsem k tomuto podobesnství), že je zde příliš mnoho vrstev... mezi vrstvami jsou sítě, ve kterých ledacos uvízne a nedostane se dál. Sítě mají oka, a když budou k sobě přiléhat, prostoupí něco podstatného na vědomí. Jen člověk nevěřící v realizaci, mající vnímané za nemožné, spolehlivě proniklé vrátí zpět a jeho sítě změní se zase  zpět na filtry zachycující vše, by neproniklo a zůstalo tam, kde není popíráno. Mimo dosah nezbedného rácia. Nakonec, nepřeje-li si člověk něco, bojí se o svoje jistoty, hravě zvládne tento opačný proces. 


Stává se mi, hledám někdy něco důležitého...jenomže to uvízlo v některé síti či visí si mezi sítěmi zamotané jako lapená ryba... Nezbývá, než trpělivě projít si tyto jemné struktury a vytvořit cestu, kudy by mohlo dostat se to blíže...až na fyzický substrát. Může to vypadat jen jako myšlenka, nápad, jako pocit důvěrného známa, jež neumíme vědomě pojmenovat... Možná něco z denního světla nám připomene, že... 


4.1.16

Pokušení...Jen stíny nezvané proplétají se v mysli,
pokušení zřetelného tvaru nabývá...
obchází kolem neslyšně po špičkách
čekaje na vhodnou chvíli a potom
udeří!
1.1.16

PF 2016

Přeji všem svým čtenářům krásný vstup do roku 2016 a rok naplnění.
Ať Bohové žehnají vaším krokům...


Liana