3.10.16

Panna alegorie

Panna je prý nudná, však pojí se s ní vlastnosti vyžadující sebekázeň, kritické myšlení, čistotnost, stud zdrženlivost, úzkostlivost, upjatost, přesnost... dosti toho, aby člověk začal zívat již jenom při výčtu těchto vlastností.
Jenomže každý z nás má pannu někde ve svém horoskopu, takže s odsudkem nudy opatrně. Egyptská mytologie spojuje Pannu s Eseth (Isis), manželkou Usirise (Osiris). Kouzelnici, která vytáhla pravé jméno z Rea a uměla jej použít. Ženou umějící vytrvale hledat kousky svého mrtvého muže zabitého Sethem, a když jí chyběl jeho penis uměla si poradit, nahradila jej a pečlivě (ano zde již je jistá podobnost s klasickým pohledem na Pannu) sešila jeho tělo dohromady, oživila a dokonce s ním počala Hora... Poté přežila Usirisův odchod tam, kde je méně hmoty a více éteru, vychovala syna a podporovala jej v jeho bojích se Sethem o královský trůn. Šlo o trůn Egyptu, tedy zde na zemi. Ony vlastnosti, považované za nudné, umí-li se využít, najednou ukazují trochu jiný obrázek.

V Řecké mytologii zde nalézáme obraz Déméther, matky, jejíž dcera je unesena Hádem do podsvětí a s matkou pobývá jen půl roku, tu po kterou vše nové raší a roste, potom o rovnodennosti zase vrací se do říše Háda a její matka smutná a s ní i celá příroda utápí se v melancholii.

Panna, pravdou je, oplývá schopnosti analýzy. Představuje tu část v nás, která umí cokoli rozebrat na drobné součástky. Pídí se po příčinách hledá důsledky a vůbec má tendenci rozplésti zamotané klubko. Panna je ta část v nás, co nás nutí odevzdat se nějaké práci, vnímat jí nejenom jako obživu, ale i jako poslání. Jenomže její úsilí se váže na zemi, nelítá ve vzdušných zámcích, potřebuje výsledky, na které se dá dosáhnout.  Jakákoli záhada v  jejím pojetí přestává záhadou být.

Jen opatrně s ní, když sebekritika na člověka doráží, neb právě Panna v tomto směru nesmírně přehánět umí. Mnohem lepší je nalákat jí do vod více filosofických, tam myšlenka spíše konstruktivní bývá.Žádné komentáře: