19.4.17

Štír alegorie
Štír je prostorem pro tady a teď. Pojímá život a jeho energii, je jenom pochopitelné, že jedna z nejsilnějších sil k životu, sexualita, je pro jeho symboliku typická.

Mytologicky jej lze najít v Eposu o Gilgamešovi, v němž Štír přemůže lovce Oriona, přežije putování temnotou a navrací se k slunečnímu bohovi. Právě v tomto znamení se dají nalézt kvality pro vnímání nevědomí. Štír je zvířetem Artemis, která jej pošle na lovce Oriona, neb ten má v úmyslu vybít všechny zvěř v lese. Štír je zde v rovině jistého vykonavatele, který odvrací zkázu.

Štír ukazuje člověku možnost, jak odpoutat se od země, od běžného, a sejít do hlubiny vlastní duše. je to již hlubina, podsvětí, kde je člověk konfrontován ze smrtí, svými strachy a obavami. Je to cesta zasvěcence, proces vedoucí k iniciaci. Je to alchymická smrt, nutná k tomu, by člověk poznal sebe samotného. Člověk se tak skrze toto znamení dostává do hlubiny vlastní duše.

Právě Štír v nás bortí konvence a rebeluje proti autoritám. Může sice upadnout do náladovosti, ale to pouze, není-li naplněná jeho potřeba po prožití. Zde nachází se ten kousek v nás, kterému nejde o vázání se, ale o požitek a sexuální zkušenost samou o sobě.
Zde je ona osudovost, ber mně takového, jaký jsem anebo nech být. Zabij anebo udělej něco.
Nezvládnutý Štír vede k opanování pomstychtivostí a vrážení kudly do zad, zpravidla překvapivě nečekaně. Jenomže právě toto je známkou, že člověk by měl jít do hlubiny a pátrat po pravé příčině této potřeby.  

Žádné komentáře: