20.4.17

Vodnář alegorie


Rozlévač vody a tvůrce deště. Tak jej označuje babylonsko-chaldejská a egyptská mytologie. Podle řecké mytologie, pouze on mohl zachránit svět před potopou. Je spojen i s Ganymedem, mladíkem, jehož dal Zeus unést, aby mu doléval číši.    
Není podstatná voda sama o sobě, ale nádoba. Ony dvě čáry v symbolice jsou dva hadi, nikoli voda, jak se mnozí domnívají.

Vodnář je ten, který směřuje za poznáním v esoterickém slova smyslu. Nejde o studium, jako u Střelce, ale o poznání ve smyslu vlastní zkušenosti, prožití a propojení se s tím, co člověk poznává. Nikoli rácio, nýbrž intuice je smyslem tohoto znamení.  Probuzení schopností, které v člověku tuze dřímají anebo naopak šarlatánství. Záleží na využití příležitostí tohoto znamení.

Archetyp Blázna představujícího zcela nezkrotnou individualitu. Zachycení inspirace, Múzy, osvícení. Necítí povinnost vůči nikomu, ani těm nejbližším, ani ti nesmí stát v cestě. Představuje nevázanost v absolutním slova smyslu. Nejde o rebelantství,  rebel se vůči něčemu vymezuje. Zatímco Vodnářovi je vše naprosto jedno.

Touha po poznání pravdy překračuje možností jiných znamení. Je potřeba si dát pozor, aby se z touhy nestala póza, neb právě pozérství je jeho temnou stranou. To nastává tehdy, když nezávislost je jedinou normou, jíž se rozhodne uznávat. Nezvládnutý Vodnář odmítá akceptovat jakýkoli závazek... je v tom vliv věčně mladého  nalévače ambrózie.Žádné komentáře: